Odzyskiwanie danych

Nawet dla użytkowników domowych niektóre dane mają wielkie znaczenie. Klientom zdarza się utracić ważne dla nich prywatne dokumenty, zdjęcia, prace magisterskie itd.

Firma WOLS Usługi Informatyczne wychodzi Państwu naprzeciw w takiej sytuacji. Odzyskujemy pliki z kart pamięci, dysków twardych, uszkodzonych nośników CD/DVD. Sposób odzyskiwania różni się w zależności od sytuacji klienta. Mogą to być pliki skasowane przypadkiem, lub utracone w wyniku fizycznego uszkodzenia nośników danych. Odzyskujemy dane z dysków należących do tzw. czarnej serii (Często SEAGATE 500gb), z nośników posiadających bad sectory, uszkodzonych lub zalanych kart i pendrive'ów.

 

Cena za odzyskanie danych od 60 zł.