Firma WOLS Usługi Informatyczne przeprowadza audyty bezpieczeństwa w Państwa firmie. Oferujemy opracowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych. Proponujemy stworzenie niezbędnej dokumentacji. W jej zakresie mieszczą się poszczególne procedury:

 1. Polityka rozwoju systemu informatycznego
 2. Podstawowy plan postępowania w sytuacji awaryjnej
 3. Plan odbudowy systemu informatycznego po katastrofie (np. pożar, powódź, burza)
 4. Polityka ochrony danych osobowych
 5. Polityka praw dostępu do aplikacji, zasobów sieciowych i plików
 6. Polityka fizycznego dostępu do sprzętu komputerowego i nośników danych
 7. Polityka raportowania pracy systemu
 8. Polityka wykonywania kopii zapasowych
 9. Polityka antywirusowa
 10. Polityka reagowania na sytuacje naruszenia zasad bezpieczeństwa
 11. Polityka wspólpracy z serwisem i supportem

Do Państwa należy decyzja w czyich rękach znajdują się firmowe dane, stanowiące przecież ważną część majątku firmy. Niejednokrotnie utrata ważnych danych może prowadzić do upadku firmy. W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą firmą, nasi konsutanci rozwieją wszystkie Państwa wątpliwości.